Chi tiết Sản phẩm

MYKOLOR CEILING FINISH - Sơn Mykolor nội thất Siêu Trắng lăn trần

Mã sản phẩm : CEILING
Mô tả :

Là loại sơn chuyên dùng để sơn trần nội thất.Sơn có độ trắng sáng,độ bám dính cao,cho màng sơn mịn,dễ sử dụng.

SƠN MYKOLOR CEILING FINISH ( Sơn Siêu Trắng Trong Nhà ) Là loại sơn chuyên dùng để sơn trần nội thất.Sơn có đọ trắng sáng,độ bám dính cao,cho màng sơn mịn,dễ sử dụng.

Mykolor Ceiling finish-Trắng trần

Video clip
Nhận tin

Hãy liên kết với chúng tôi